คำว่า ' f-all ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำเลี่ยงของคำว่า fuck all
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z