คำว่า ' C-word ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำเลี่ยงของคำว่าอวัยวะเพศหญิง (cunt)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z