คำว่า ' cabbaged3 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เมามาก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z