คำว่า ' cabbaged3 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เมามาก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z