คำว่า ' cabbaged3 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เมามาก


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[imp. & p. p] of Cabbage
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z