คำว่า ' cabbaged2 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หมดแรง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เหนื่อยมาก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z