คำว่า ' cabbaged1 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่อยู่ในสภาพสมองตาย


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[imp. & p. p] of Cabbage
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z