คำว่า ' cabbaged1 ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่อยู่ในสภาพสมองตาย


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z