คำว่า ' almond rocks ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ถุงเท้า
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z