คำว่า ' A monkey’s ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ไม่สนใจ (ไม่สุภาพ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ไม่แคร์, ไม่ใส่ใจ
คำที่คล้ายกัน : a monkey’s chuff; Don’t give a monkey’s
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z