คำว่า ' a bun in the oven ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ท้อง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง
คำที่คล้ายกัน : bun in the oven
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z