คำว่า ' vac ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เครื่องดูดฝุ่น
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z