คำว่า ' tabbed ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แต่งตัวดี
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แต่งตัวหรู
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z