คำว่า ' stand tall ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ภาคภูมิใจ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z