คำว่า ' nabbed ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ถูกจับ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : โดนจับกุม


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[imp. & p. p.] of Nab
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z