คำว่า ' boonies ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ถิ่นที่อยู่ไกลตัวเมือง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ถิ่นทุรกันดาร
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z