คำว่า ' kaka ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อึ (ใช้กับเด็กๆ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ถ่ายอุจจาระ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z