คำว่า ' I've been there. ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ฉันรู้แล้ว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z