คำว่า ' hit the deck ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลุกจากเตียง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z