คำว่า ' hang a left ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เลี้ยวซ้าย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z