คำว่า ' habbit ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นิสัยติดยา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การติดยา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z