คำว่า ' gabfest ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การซุบซิบนินทา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z