คำว่า ' Don't know it! ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จริงเหรอ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จริงหรือนั่น
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z