คำว่า ' C-head ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนติดโคเคน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z