คำว่า ' bedrock ' ( SL )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ข้อเท็จจริง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ความจริง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z