คำว่า ' root for ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ส่งเสียงเชียร์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ให้กำลังใจ
คำที่คล้ายกัน : cheer for; on pull for
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z