คำว่า ' rest from ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หยุดพัก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พักผ่อนอิริยาบถ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z