คำว่า ' repair to ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ชุมนุม (จำนวนมาก)
คำที่คล้ายกัน : resort to


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z