คำว่า ' rabbit on ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z