คำว่า ' Ruth ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า หนังสือในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่พูดถึงหญิงม่ายชื่อ Ruth
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z