คำว่า ' rule ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วินัยทางศาสนา
คำที่คล้ายกัน : religious principles


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z