คำว่า ' ruggedly ' ( ADV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า อย่างหยาบคาย
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z