คำว่า ' rime ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เป็นจังหวะ
คำที่คล้ายกัน : rhyme
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z