คำว่า ' ridge ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สันเขา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สันปันน้ำ, เทือกเขา
คำที่คล้ายกัน : ridgeline; wold


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The back, or top of the back; a crest.
[n.] A range of hills or mountains, or the upper part of such a range; any extended elevation between valleys.
[n.] A raised line or strip, as of ground thrown up by a plow or left between furrows or ditches, or as on the surface of metal, cloth, or bone, etc.
[n.] The intersection of two surface forming a salient angle, especially the angle at the top between the opposite slopes or sides of a roof or a vault.
[n.] The highest portion of the glacis proceeding from the salient angle of the covered way.
[v. t.] To form a ridge of; to furnish with a ridge or ridges; to make into a ridge or ridges.
[v. t.] To form into ridges with the plow, as land.
[v. t.] To wrinkle.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z