คำว่า ' ridge ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สันเขา
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : สันปันน้ำ, เทือกเขา
คำที่คล้ายกัน : ridgeline; wold
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z