คำว่า ' rest1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความตาย
คำที่คล้ายกัน : death; long sleep
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z