คำว่า ' relinquishment ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การยกเลิก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การถอนออก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z