คำว่า ' refutation ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การลบล้าง
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : การคัดค้าน, การโต้แย้ง
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z