คำว่า ' rector ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พระอธิการ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เจ้าอธิการ, อธิการของโบสถ์
คำที่คล้ายกัน : curate; pastor
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z