คำว่า ' ranchman ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
คำที่คล้ายกัน : ranch owner; cattle farmer


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] An owner or occupant of, or laborer on, a ranch; a herdsman.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z