คำว่า ' ranchman ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
คำที่คล้ายกัน : ranch owner; cattle farmer
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z