คำว่า ' rabbit ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า กระต่าย
คำที่คล้ายกัน : hare
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z