คำว่า ' rabbinical ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว
คำที่คล้ายกัน : theological
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z