คำว่า ' rabbinical ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว
คำที่คล้ายกัน : theological


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Of or pertaining to the rabbins or rabbis, or pertaining to the opinions, learning, or language of the rabbins.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z