คำว่า ' rabbinical ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว
คำที่คล้ายกัน : theological


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z