คำว่า ' rabbinic ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เกี่ยวกับกฎหมายยิว


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Alt. of Rabbinical
[n.] The language or dialect of the rabbins; the later Hebrew.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z