คำว่า ' rabbi ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z