คำว่า ' rabbi ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Master; lord; teacher; -- a Jewish title of respect or honor for a teacher or doctor of the law.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z