คำว่า ' rabbi ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พระในศาสนายิว
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ผู้นำศาสนายิว
คำที่คล้ายกัน : preacher; Talmudist; Hebrew theologian; priest


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Master; lord; teacher; -- a Jewish title of respect or honor for a teacher or doctor of the law.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z