คำว่า ' rabbet ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ต่อไม้ด้วยการทำเดือย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ต่อด้วยวิธีการบาก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z