คำว่า ' rabbet ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ต่อไม้ด้วยการทำเดือย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ต่อด้วยวิธีการบาก
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z