คำว่า ' rabbet ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บาก
คำที่คล้ายกัน : make a joint
คำตรงกันข้าม : possible, achievable, feasible
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z