คำว่า ' rabbet ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า รอยบาก (ตามขอบไม้เพื่อต่อไม้เข้าด้วยกัน)
คำที่คล้ายกัน : furrow; groove
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z