คำว่า ' R&D ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ research and development
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z