คำว่า ' quest for ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ควานหาอย่างหนัก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พยายามหาอย่างหนัก
คำที่คล้ายกัน : look for; search for
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z