คำว่า ' quadrivalent ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งมี 4 valences
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งมีจำนวนประกอบ 4 จำนวน
คำที่คล้ายกัน : tetravalent


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[a.] Having a valence of four; capable of combining with, being replaced by, or compared with, four monad atoms; tetravalent; -- said of certain atoms and radicals; thus, carbon and silicon are quadrivalent elements.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z