คำว่า ' quadrivalent ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ซึ่งมี 4 valences
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ซึ่งมีจำนวนประกอบ 4 จำนวน
คำที่คล้ายกัน : tetravalent
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z